- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

KONFERENCJA: Kryzys i potęga państwa – doświadczenia Polski Warszawa

26 – 27 kwietnia 2016, Warszawa

W imieniu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Socjologii Polityki zapraszamy na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję Kryzys i potęga państwa – doświadczenia Polski Warszawa, która odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

 

Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rolę współczesnego państwa w koordynowaniu życia zbiorowego. Do niedawna w światowej politologii i socjologii dominowało przekonanie o śmiertelnym kryzysie ujmowanego po Weberowsku państwa. Ulrich Beck pisał w ,,Społeczeństwie ryzyka”, że nie jest już ono w stanie kontrolować najważniejszych procesów ekonomicznych, społecznych i politycznych za które nominalnie odpowiada, że jedynie pozoruje kontrolę. Teraz bardzo szybko zwolenników zyskuje teza: The state is back. Inni teoretycy powiadają, że państwo nie musi wracać, bo zawsze było obecne i od dziesięcioleci stale się rozrasta, o czym świadczy m.in. stały wzrost wydatków publicznych w proporcji do PKB. Organizatorzy nie chcą na konferencji rozważać zagadnienia siły i słabości państwa w kategoriach ogólnych. Chcą zapytać o aktywność państwa polskiego w wybranych sferach życia społecznego, o przemiany państwa i o jego zdolność do koordynacji ładu zbiorowego.

 

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń referatów w terminie do 15 stycznia 2016 roku na adres e-mail sekretarza konferencji Wojciecha Rafałowskiego (rafalowskiw@is.uw.edu.pl [1]). Do 30 stycznia Komitet Programowo – Organizacyjny dokona selekcji zgłoszeń i poinformuje o decyzjach zainteresowanych. Zgłoszenie winno zawierać streszczenie planowanego referatu o objętości zawierającej się w przedziale 200-400 słów oraz imię i nazwisko, afiliację i stopień naukowy osoby zgłaszającej.

Załączniki