- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS [1] oraz Oddział Warszawski PTS [2] zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.:  Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?

Konferencja odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku w Warszawie w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nadsyłanie propozycji referatów: 31 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie programu konferencji: 15 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są [LINK [3]]