- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Szanowni Państwo,

W imieniu pracowników Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW w Warszawie uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie zgłoszeń na XIV Międzynarodową Konferencję Naukową Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej; Warszawa – Rogów 8-9
czerwca 2017. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/#gpr [1].

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego. Czasopismo posiada 13 pkt wg ostatniej oceny MNiSW.

Równocześnie informujemy, że niewielkim zmianom uległy wymagania redakcyjne. Nowy wzorzec znajduje się na stronie internetowej konferencji. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Jednocześnie życzymy Państwu wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym roku 2017.

Z poważaniem,

dr. hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

dr Anna Górska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego