- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Kolejne spotkanie seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”

17 listopada 2016 r. (czwartek) dr hab. Przemysław Hensel (Wydział Zarządzania UW) wygłosi referat pt. „Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma: Wspieranie badań replikacyjnych w periodykach naukowych o zarządzaniu”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Adriana Mica (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).

Abastrakt referatu oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej seminarium:

http://instytucjonalizm.uw.edu.pl/ [1].

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (ul. Polna 18/20).