- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

IV Ogólnopolska e-Konferencja IPB 2017

Zapraszamy na Interdyscyplinarną konferencję, która odbędzie się w dniach 22-24 lutego 2017 na łamach internetu.

Dzięki dużemu wsparciu Fundacji, wstęp słuchaczy jest po raz pierwszy bezpłatny bezpłatny, a opłata pełnego udziału jest najniższa od trzech edycji. (jest jednak ograniczona liczba miejsc i wymaga rejestracji).

Pełnowartościowa Konferencja daje możliwość prezentacji swoich wyników, spotkania z ludźmi nauki oraz publikacji w materiałach po konferencyjnych 5 punktów MNiSW.

Więcej informacji: http://konferencja-ipb.pl [1]