- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

IV edycja Social Thought Master Courses z udziałem prof. Margaret S. Archer

W dniach 15-16 maja 2018 r. zapraszamy na konferencję naukową i wykłady mistrzowskie w ramach kolejnej edycji Social Thought Master Courses na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW pt. Człowieczeństwo i kultura w czasach przemian cywilizacyjnych.

Człowiek, jego podmiotowość i kultura to fundamentalny przedmiot wszystkich nauk humanistycznych, ze społecznymi włącznie. Analiza i interpretacja tak zarysowanego zakresu refleksji ma długą tradycję, najpierw na gruncie filozofii, a potem także nauk szczegółowych. Warto i dzisiaj postawić pytanie o tę złożoną relację człowieczeństwa i kultury. Celem konferencji jest spojrzenie na te kwestie z perspektywy realizmu krytycznego i morfogenetycznej „ramy wyjaśniającej”. Zadanie takie postawiliśmy sobie już rok wcześniej. Tym razem chcemy zawęzić przedmiot naszych dociekań. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na doprecyzowanie samego pojęcia podmiotowości i człowieczeństwa, ale szczególnie interesują nas trzy aspekty:
– pedagogiczny: systemu edukacji,
– ekonomiczny: przemian kapitalizmu,
– filozoficzno-socjologiczny: kultury w procesie przemian technologicznych.

Jakiego rodzaju szanse lub zagrożenia, wyzwania i napięcia możemy dostrzec lub przewidywać w tych trzech obszarach?

Obrady każdej sesji będą poprzedzone wykładami mistrzowskimi prof. Margaret S. Archer
– “Morphogenesis and the Structuring of Social Institutions; the Example of State Educational Systems”
– “Humanity and Reality: Millennial Contradictions”
– “The Generative Mechanism underlying Digitalization”

Swoją obecność potwierdzili także: prof. Paul Dembiński, prof. Wiesław Gumuła, prof. Marek Rembierz, dr Roberto Scalon, prof. Anna Śliz, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Marek S. Szczepański.

Zapraszamy do udziału aktywnego (z referatami) i biernego.

Języki konferencji: polski i angielski – zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/socialthoughtmastercourses/ [1]

Zgłoszenia referatów w języku polskim lub angielskim przyjmujemy do 6 kwietnia 2018 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/Ht8uA6RL3y6K0aQk2 [2]

W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie w języku polskim oraz angielskim.

Zaproszenie STMC 2018 [3]

Call for Papers STMC 2018 [4]

 

Załączniki