- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Informacja dla członków PTS

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów w dn. 10 czerwca 2017 przegłosowana została podwyżka składki dla członków stowarzyszonych z 25zł/rok na 50 zł.