- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

II Spotkanie Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego

Vitruvian Man? Od rozmowy do analizy społecznej człowieka.
Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zaprasza serdecznie do udziału w II spotkaniu tematycznym, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016 r., godz. 11.00, sala F406.

Organizatorzy seminarium prócz wystąpień planują szczegółową dyskusję na temat problematyki wykorzystania metod statystycznych w badaniach społecznych. Seminarium ma na celu przybliżenie badaczom możliwości wykorzystania danych uzyskanych w wyniku badań z różnych dziedzin (socjologia, pedagogika, psychologia itp.). Seminarium powinno przybliżyć uczestnikom możliwości wykorzystania programów statystycznych. Seminarium jest elementem cyklicznego projektu metodologicznego realizowanego przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Organizatorzy: Katedra Pedagogiki WSM. Prof. dr hab. Ruderko, dr Roland Łukasiewicz

Patronat: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Warszawski

Komitet organizacyjny

Komitet naukowy

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 20 zł prosimy uiścić na konto Uczelni:
Plus Bank 42 1680 1248 0000 3000 2242 4147

w tytule przelewu wpisując: „seminarium metodologiczne”.

Formularz zgłoszeniowy [1] prosimy na adres roland.lukasiewicz@interia.pl [2] do 15 listopada 2016 r.

Kontakt: Roland Łukasiewicz roland.lukasiewicz@interia.pl [2] nr tel. 733464639