- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: RODZINA Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny Instytut Socjologii
Zakład Socjologii Problemów Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „Societatis”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
RODZINA
Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie

 

Rzeszów, 31 maja 2016
Miejsce obrad: Budynek AO, ul. Prof. St. Pigonia 1
Otwarcie konferencji godz. 9.15

Plakat [1] program 31.05.2016 [2]

Załączniki