- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Film z jubileuszu prof. Jolanty Kulpińskiej

W dniu 20 kwietnia odbyła się w Łodzi konferencja z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Jolanty Kulpińskiej zorganizowana przez Instytut Socjologii UŁ oraz sekcję Socjologii Pracy PTS.
Film z jubileuszu prof. Jolanty Kulpińskiej, z jej wykładem, jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=g1T0RDXKCJs [1]