- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Etyka w jakościowych i ilościowych badaniach społecznych

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTS zaprasza na drugą część panelu dyskusyjnego dotyczącego kwestii etycznych w badaniach społecznych pt. Etyka w jakościowych i ilościowych badaniach społecznych.
Dyskusja odbędzie się 22 listopada br. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w sali T401.
Godzina rozpoczęcia dyskusji: 16:15
 
W drugie odsłonie panelu dyskusja będzie toczyć się m.in. wokół takich kwestii jak: Czy prowadzenie badań ilościowych i jakościowych wymagają wypracowania/stosowania odmiennych zasad etycznych, czy też badacze kierują się podobnymi zasadami? Jak różne podejścia metodologiczne kształtują refleksję nad kwestiami etycznymi w badaniach społecznych? Komercyjne a akademickie badania społeczne – te same czy różne standardy?

Do dyskusji zaproszeni zostali: prof. Mirosława Grabowska (UW, CBOS), prof. Inga Kuźma (IEiAK UŁ), dr Andrzej Rostocki (OŁ PTS)
Dyskusję poprowadzą: prof. Agnieszka Golczyńska-Grondas (IS, UŁ) oraz dr Krystyna Dzwonkowska-Godula (IS, UŁ)

Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy serdecznie!

Link do wydarzenia na facebooku:https://www.facebook.com/events/559905448077703/ [1]