- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ I TEORIE UGRUNTOWANE

STOSUJECIE W PRAKTYCE BADAWCZEJ METODOLOGIĘ TEORII UGRUNTOWANEJ?
INTERESUJECIE SIĘ METODOLOGIĄ TEORII UGRUNTOWANEJ?
STWORZYLIŚCIE TEORIĘ UGRUNTOWANĄ?
DĄŻYCIE DO WYGENEROWANIA TEORII UGRUNTOWANEJ?

Zaproszenie na konferencje i warsztaty skierowane jest do badaczy stosujących metodologię teorii ugruntowanej (MTU) w praktyce oraz osób zainteresowanych MTU reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, zaprezentowania rezultatów badań związanych z zastosowaniem MTU, poddanie dyskusji problemów zarówno teoretycznych, jak i warsztatowo-metodologicznych. Chcemy rozważyć aktualny stan MTU i teorii ugruntowanych w Polsce i na świecie. Interesują nas możliwości i ograniczenia stosowania tej strategii metodologicznej w obrębie socjologii oraz innych dyscyplin naukowych. Interesują nas wzorcowe zastosowania MTU.

Warsztaty towarzyszące konferencji mają dostarczyć okazji do udoskonalenia umiejętności pozyskiwania i analizy danych (także z zastosowaniem programów komputerowych) oraz procedur generowania teorii.

http://www.grounded.ustka.pl/ [1]