- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

Zapraszamy do udziału w IX Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, które w tym roku jest organizowane przez Instytut Socjologii i Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Ideą corocznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń między badaczami i badaczkami reprezentującymi różne dziedziny i specjalności naukowe.

Celem spotkań jest pogłębianie wiedzy z zakresu badań jakościowych, doskonalenie warsztatu oraz poszukiwanie nowych perspektyw badawczych, a także integracja środowiska badaczy i badaczek jakościowych w Polsce.