- Polish Sociological Association | 00-330 Warsaw, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl/en -

Kalendarium Spotkań Sekcji i Oddziałów

Aktualizowany kalendarz wydarzeń organizowanych on-line przez Sekcje i Oddziały PTS – kliknij tutaj [1].