- Polish Sociological Association | 00-330 Warsaw, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl/en -

(Polski) Praca socjalna a pomoc postpenitencjarna. W stronę reintegracji społecznej (byłych) więźniów.

Sorry, this entry is only available in Polish [1].