- Polish Sociological Association | 00-330 Warsaw, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl/en -

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Rusza V edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Wybrane zostaną najlepsze prace poświęcone problematyce ubóstwa i wykluczenia społecznego. Link do strony www. informującej o uruchomieniu Konkursu: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-dla-naukowcow-i-dziennikarzy2 [1]

Do 17 września br. prace konkursowe zgłaszać mogą autorzy prac naukowych oraz instytucje i  towarzystwa naukowe, a także autorzy materiałów dziennikarskich, wydawcy prasowi, radiowi, telewizyjni i internetowi, oraz stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy.

Więcej informacji na temat konkursu i przyjmowania zgłoszeń znajduje się na stronie BIP ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-o-nagrode-im-profesor-elzbiety-tarkowskiej–edycja-v [2]

Organizatorami Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej są: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które zainicjowało przyznawanie nagrody.