- Polish Sociological Association | 00-330 Warsaw, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl/en -

Konferencja: Religia w kulturze i społeczeństwie – pytania o trwanie i zmianę

Zapraszamy do udziału w konferencji “Religia w kulturze i społeczeństwie – pytania o trwanie i zmianę”, która ma się odbyć w Szczecinie z opcją online w dniach 23-24 września br. Konferencję organizuje Sekcja Socjologii Religii PTS i Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Informacje są zawarte w poniższym pliku oraz pod adresem https://soc.usz.edu.pl/religia-w-kulturze-i-spoleczenstwie/ [1]

Attachments