- Polish Sociological Association | 00-330 Warsaw, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl/en -

Konferencja: Religia w kulturze i społeczeństwie ‑ pytania o trwanie i zmianę

Zapraszamy do zgłaszania referatów na konferencję Religia w kulturze i społeczeństwie ‑ pytania o trwanie i zmianę, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 23-24 września 2021.

Organizatorem jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Sekcja Socjologii Religii PTS. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 sierpnia.

Szczegóły zaproszenia, informacje o warunkach uczestnictwa oraz karta zgłoszeniową znajdą Państwo na stronie: https://soc.usz.edu.pl/religia-w-kulturze-i-spoleczenstwie/ [1]