- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

dr Arkadiusz Peisert współ-koordynatorem Sieci Badawczej nr 36 Sociology of Transformations: East and West

Dr Arkadiusz Peisert z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG został współ-koordynatorem (co-coordinator) Sieci Badawczej nr 36 “Sociology of Transformations: East and West”  Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Poniżej link przybliżający bieżącą działalność Sekcji:

 

http://www.europeansociology.org/research-networks/200-rn36-sociology-of-transformations.html [1]