- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Członkowie wspierający

Instytut Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Instytut Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków