- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Bibliograficzna Informacja Bieżąca

Do Autorów i Wydawców publikacji socjologicznych

Pragniemy poinformować, iż z dniem 1.04.2017 r. zmieniła się siedziba Bibliograficznej Informacji Bieżącej.

Publikacje do prezentacji w BIB (książki, czasopisma, nadbitki oraz publikacje zagraniczne polskich socjologów) prosimy nadsyłać do nowej redakcji BIB (Żaneta Stasieniuk, ul Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin, Instytut Socjologii US). Adres e-mail: zaneta.stasieniuk@usz.edu.pl [1].