- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Wyniki drugiej edycji konkursu Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Badanie antropologiczne roku 2017