- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

KONKURS NA NAJLEPSZE ARTYKUŁY NAUKOWE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI WSI I ROLNICTWA

Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zaprasza do udziału w pierwszej edycji “Konkursu na najlepsze artykuły naukowe dotyczące problematyki wsi i rolnictwa autorstwa młodych naukowców”.

Celem inicjatywy jest popularyzacja wyników badań naukowych zrealizowanych przez młodych naukowców w dziedzinie nauk społecznych i dotyczących problematyki wsi i rolnictwa, jak również promowanie socjologii wsi jako subdyscypliny socjologii.

Nieopublikowane artykuły można zgłosić do konkursu do dn. 30 września 2022 roku, wysyłając tekst wraz z oświadczeniem autora na adres: sswir@pts.org.pl 

Pod ww. adresem udzielane są również dodatkowe informacje nt. przedsięwzięcia. 

Załączniki