- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Międzynarodowa konferencja naukowa: Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności. Samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności. Samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie, która odbędzie się 8 czerwca 2018 na SGGW w Warszawie.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji wystąpień pod adres herudzinski_tomasz@o2.pl [1] lub p.swacha@gmail.com [2], objętość do 300 słów, do dnia 15 kwietnia br. 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie Społeczności…2018 LOGO [3]

Ogłoszenie ang_2018 [4]

Załączniki