- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Wymiary stylów życia współczesnych Polaków

Instytut Socjologii US oraz Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na konferencję pt. Wymiary stylów życia współczesnych Polaków, która odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Szczecinie.

Jakość życia i stan zdrowia stanowią wartość wysoko cenioną przez każdego człowieka, a na poczucie dobrostanu wpływ ma wiele czynników. Celem niniejszej konferencji jest próba określenia uwarunkowań stylów życia w odniesieniu do różnych obszarów aktywności jednostek i grup społecznych oraz mechanizmów oddziałujących na wybór określonego stylu życia przez jednostkę.

 

W ramach konferencji przewidywane są następujące obszary tematyczne:

– zdrowie;

– rodzina;

– relacje społeczne;

– patologie społeczne.

 

Więcej informacji na stronie: stylzycia.whus.pl [1]

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować do dnia 20.03.18 r. na adres:

Instytut Socjologii US

ul.Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

e-mail: stylzycia@whus.pl [2]