- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Seminarium: Ezoteryzm w kulturze zachodniej. Ezoteryzm w nowoczesności

Zapraszamy do udziału w cyklicznym seminarium pt. “Ezoteryzm w kulturze zachodniej. Ezoteryzm w nowoczesności”. Jest ono organizowane przez Instytut Socjologii UKSW, Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ i Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem.

Otwarte w swych kontekstach seminarium jest adresowane do osób reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce. Odbędzie się ono 2 grudnia 2016 r., w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3. bud. 21, sala 327. Wyniki prac seminarium będą upowszechniane w publikacji zwartej.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 15 października 2016 roku na adres emailowy sekretarzy seminarium dra Wojciecha Klimskiego: w.klimski@wp.pl [1] i dr Katarzyny Uklańskiej: k.uklanska@uksw.edu.pl [2].

Szczegółowe informacje na temat tej inicjatywy znajdują się w załączniku, którym jest list intencyjny oraz karta zgłoszeniowa.

Zaproszenie Ezoteryzm IS UKSW 2016 [3] Karta zgłoszeniowa Ezoteryzm IS UKSW 2016 [4]

Załączniki