• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Rodziny

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Rodziny

Sekcja Socjologii Rodziny oficjalnie powstała na mocy decyzji Zarządu Głównego PTS z dnia 5 grudnia 2014 roku. Należy przypomnieć, że taka sekcja istniała wcześniej, ale już od początków lat osiemdziesiątych praktycznie zaprzestała działalności. Trudno odtworzyć jej historię, skład zarządów, charakter działania. Dlatego też powołano do życia Sekcję powtórnie,  pamiętając jednak o poprzednikach. U podstaw idei jej reaktywacji leżało dążenie do zintegrowania licznego środowiska badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodziny. Wobec gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości rodzinnej pojawiło się zapotrzebowanie na wyjaśnienie procesów, jakie w niej zachodzą i ich uwarunkowań. Tematyka współczesnej rodziny mieści się w kręgu zainteresowań badaczy społecznych zajmujących się obyczajami, prawem, kulturą, ekonomią, polityką społeczną. Rodzina to oczywisty przedmiot badań socjologów począwszy od zagadnień życia codziennego, a skończywszy na problemach globalnych, ale środowisko osób tą problematyką się zajmujących pozostaje od lat rozproszone. Wskazuje na to chociażby fakt obecności na ostatnich Zjazdach PTS kilku jednocześnie grup roboczych poświęconych rodzinie i kwestiom z nią związanym.

Sekcja ma być przede wszystkim płaszczyzną wymiany informacji na temat tego, co dzieje się w obszarze polskiej familiologii. Ma służyć ułatwieniu nawiązywania współpracy, umożliwieniu wymiany doświadczeń, tworzeniu przestrzeni do dyskusji, poznawaniu dorobku dyscypliny.

ZARZĄD SEKCJI NA LATA 2016-2019

Iwona Taranowicz – przewodnicząca (iwona.taranowicz@uwr.edu.pl)

Mariola Bieńko – vice przewodnicząca

Małgorzata Szyszka – sekretarz (mszyszka@kul.pl)

Ewa Budzyńska

Stella Grotowska

 

PLANOWANE KONFERENCJE/SEMINARIA

Informacje o organizowanych konferencjach będą sukcesywnie zamieszczane.


 

KONFERENCJE I SEMINARIA SEKCJI SOCJOLOGII RODZINY

2016

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie; 31 maja 2016 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski


Grupa tematyczna Sekcji Socjologii Rodziny Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności”; 14-17 września 2016 Gdańsk, Uniwersytet Gdański  [sprawozdanie z obrad sekcji w najbliższym numerze „Roczników Nauk Społecznych”, 2016]


Tryptyk Socjologiczny 2016 Miłość – Małżeństwo – Rodzina w czasach zmiany, na który składają się następujące seminaria naukowe:

  • Miłość – współczesne odsłony intymności, 10 maja 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Małżeństwo szczęśliwe…. czy dziś to jeszcze możliwe?, 13 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Cykl seminariów „Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych”:

 

  • Współczesne ojcostwo, 6 grudnia 2016 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


  • Rodzina w sytuacji ryzyka – potrzeby, możliwości, działania, 14 grudnia 2016 Łódź, Uniwersytet Łódzki


  • Różne obrazy solidarności w scenariuszach rodzinnych, 15 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Warszawski2015

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją; 5 listopada 2015 Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski [sprawozdanie z konferencji w „Societas/Communitas”, 2016, nr 1 (21), s. 273-280]

 

Komunikaty sekcji

    Chwilowo nie ma żadnych komunikatów do wyświetlenia. Zapraszamy wkrótce.