• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Rodziny

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Rodziny

Sekcja Socjologii Rodziny oficjalnie powstała na mocy decyzji Zarządu Głównego PTS z dnia 5 grudnia 2014 roku. Należy przypomnieć, że taka sekcja istniała wcześniej, ale już od początków lat osiemdziesiątych praktycznie zaprzestała działalności. Trudno odtworzyć jej historię, skład zarządów, charakter działania. Dlatego też powołano do życia Sekcję powtórnie,  pamiętając jednak o poprzednikach. U podstaw idei jej reaktywacji leżało dążenie do zintegrowania licznego środowiska badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodziny. Wobec gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości rodzinnej pojawiło się zapotrzebowanie na wyjaśnienie procesów, jakie w niej zachodzą i ich uwarunkowań. Tematyka współczesnej rodziny mieści się w kręgu zainteresowań badaczy społecznych zajmujących się obyczajami, prawem, kulturą, ekonomią, polityką społeczną. Rodzina to oczywisty przedmiot badań socjologów począwszy od zagadnień życia codziennego, a skończywszy na problemach globalnych, ale środowisko osób tą problematyką się zajmujących pozostaje od lat rozproszone. Wskazuje na to chociażby fakt obecności na ostatnich Zjazdach PTS kilku jednocześnie grup roboczych poświęconych rodzinie i kwestiom z nią związanym.

Sekcja ma być przede wszystkim płaszczyzną wymiany informacji na temat tego, co dzieje się w obszarze polskiej familiologii. Ma służyć ułatwieniu nawiązywania współpracy, umożliwieniu wymiany doświadczeń, tworzeniu przestrzeni do dyskusji, poznawaniu dorobku dyscypliny.

ZARZĄD SEKCJI NA LATA 2019-2022

Iwona Taranowicz – przewodnicząca (iwona.taranowicz@uwr.edu.pl)

Mariola Bieńko – vice przewodnicząca

Małgorzata Szyszka – sekretarz (mszyszka@kul.pl)

Beata Szluz

Małgorzata Sikorska

 

PLANOWANE KONFERENCJE/SEMINARIA

Informacje o organizowanych konferencjach będą sukcesywnie zamieszczane.

 

Wspólne posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych i Sekcji Socjologii Rodziny PTS

Serdecznie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych i Sekcji Socjologii Rodziny PTS. Odbędzie się ono w dniu 30.10.2019 (środa) w Pałacu Kultury i Nauki, sala 2604 w godz. 12:20 – 14:20.

Przedmiotem obrad będzie „Polityka rodzinna wobec przemian rodziny”. Przewidziane są dwa wystąpienia prof. Iwony Taranowicz (przewodnicząca Sekcji Socjologii Rodziny PTS) i prof. Ireny E. Kotowskiej (przewodnicząca KND PAN). Liczymy na to, iż spojrzenie na te problemy z perspektywy socjologa i perspektywy demografa zainicjuje wspólną dyskusję obu środowisk, tak bardzo potrzebną, wzbogacając jednocześnie nasze postrzeganie tych problemów.

 


Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku – 5 grudnia 2019, Warszawa

Tematem wiodącym konferencji będzie problematyka procesów starzenia i starości w kontekście wyzwań i zagrożeń pojawiających się we współczesnych społeczeństwach.

Proponujemy refleksję nad następującymi obszarami:

 1. Subiektywny i obiektywny wymiar starości i starzenia się
 2. Starość w ujęciu psychospołecznym
 3. Praktyczne i teoretyczne aspekty starzenia się i starości w kontekście kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym i ekonomicznym
 4. Rodzina wobec osób starszych, seniorzy wobec rodziny – relacje społeczne seniorów
 5. Relacje międzypokoleniowe w odniesieniu do starości i starzenia się
 6. Aktywność i aktywizacja osób starszych
 7. Społecznie zorientowane badania nad osobami starszymi
 8. Praca osób starszych – specyfika i prognozy

Termin nadsyłania zgłoszeń – 30.09.2019. W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz Karta zgłoszenia uczestnictwa  na adres: konferencjastarosc2015@sggw.pl

Formularz i szczegóły konferencji na stronie:  http://wns.sggw.pl/category/konferencje/

Organizatorzy:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH SGGW w Warszawie

INSTYTUT SOCJOLOGII UKSW w Warszawie

INSTYTUT SOCJOLOGII UAM w Poznaniu

Partner:

SEKCJA SOCJOLOGII RODZINY

 

 

 


 

KONFERENCJE I SEMINARIA SEKCJI SOCJOLOGII RODZINY2019

 

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny – 11-14 września 2019, Wrocław

Sekcja Socjologi Rodziny była organizatorem wydarzeń i grup tematycznych:

 • Wykład i spotkanie z Profesorem François de Singlym – Socjologia rodziny – Ja, My, Oni
 • Grupa tematyczna JA – TY – RODZINA. Obraz współczesnej rodziny w ujęciu teoretycznym i badawczym  (3 sesje)
 • Grupa tematyczna Praktyki codzienności w rodzinach i bliskich związkach – perspektywa teoretyczna i badawcza (3 sesje)

 


Sekcja Socjologii Rodziny jako współorganizator międzynarodowej konferencji: „Investing in Families. Social Policy and Social Practice in Central and Eastern Europe”, 24-26 kwietnia 2019r., Łodź, Uniwersytet Łódzki

Investing in Families [2019]

 2018

 

Drugie seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2018 Zazdrość – Zdrada – Rozwód:

 • Zdrada dzisiaj…?, 5 grudnia 2018r., Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Konferencja naukowa z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązania Rodzinność – współpraca, obojętność, rywalizacja?, 16 listopada 2018r., Poznań, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzinność -współpraca, obojętność, rywalizacja – program konferencji 16.11.2018


Konferencja naukowa z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązania Międzygeneracyjne relacje rodzinne, 8 czerwca 2018r., Warszawa, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Program konferencji 8.06.2018


Seminarium naukowe „Reguły zawiązywania i przebiegu narzeczeństwa – dyktat czy wybór?”– referat dr hab. Iwony Przybył (UAM) i dyskusja, 17 maja 2018r.,  Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Seminarium o narzeczeństwie


Seminarium naukowe z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązania – Rodzinne więzi: przywiązanie – zobowiązanie – zależność, 20 kwietnia 2018r., Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Seminarium Poznań- kwiecień 2018


Pierwsze seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2018 Zazdrość – Zdrada – Rozwód:

 • Zazdrość. Druga strona miłości, 18 kwietnia 2018r., Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Seminarium naukowe z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązaniaRodzinne sieci zobowiązań – dylematy teoretyczne i badawcze, 16 marca 2018r., Wrocław, Uniwersytet Wrocławski

Seminarium Wrocław- marzec 2018

 2017

 

Panel dyskusyjny w ramach Socjologicznych Niedziel w Panato Café – Fenomen zaręczyn; 17 grudnia 2017 r., Wrocław, Panato Café

Fenomem zaręcznyn Panato Cafe 2017


Konferencja naukowa Rodzina w świecie nowej gospodarki; 16-17 listopada 2017 r., Kraków,  Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Program konferencji Rodzina w świecie nowej gospodarki _16 listopada 2017


Konferencja naukowa „Zagracone gniazdo rodzinne” – pokoleniowa zmiana wchodzenia w dorosłość; 15 listopada 2017 r., Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów konferencja, 15.11.17


„Studia Socjologiczne”, 2017, Nr 2 (225) – blok poświęcony solidarności rodzinnej jako pokłosie obrad grupy tematycznej Sekcji Socjologii Rodziny PTS Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku

W  numerze dział „Solidarność rodzinna”:

 • Iwona Taranowicz: Od solidarności obligatoryjnej do solidarności kontraktowej? Więzi rodzinne w procesie przemian, s. 139–143
 • Anna Kwak: Rodzina na wiele wariantów, ale czy z mniejszym zakresem solidarności?, s. 145–166
 • Anna Kotlarska-Michalska: Dylematy towarzyszące realizacji zasad solidarności rodzinnej. Na podstawie relacji między pokoleniami w rodzinie, s. 167–188
 • Iwona Przybył: Rodzeństwo w dobie denormalizacji zobowiązań rodzinnych: wsparcie, zaufanie i konflikt, s. 189–212
 • Mariola Bieńko: Międzygeneracyjny kontekst wychowania seksualnego w rodzinie z perspektywy młodego pokolenia, czyli kłopotliwe rozmowy rodziców i dzieci na temat intymności, s. 213–240
 • Małgorzata Szyszka: Polityka rodzinna dopełnieniem solidarności rodzinnej, s. 241–266

Trzecie seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2016 Miłość – Małżeństwo – Rodzina w czasach zmiany:

 • Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana, 30 maja 2017, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


2016

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie; 31 maja 2016 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski


Grupa tematyczna Sekcji Socjologii Rodziny Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności”; 14-17 września 2016 Gdańsk, Uniwersytet Gdański

Sprawozdanie z obrad sekcji – „Roczniki Nauk Społecznych”, 2016, Vol. 44, Nr 2 [http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/issue/view/368/showToc]


Tryptyk Socjologiczny 2016 Miłość – Małżeństwo – Rodzina w czasach zmiany, na który składają się następujące seminaria naukowe:

 • Miłość – współczesne odsłony intymności, 10 maja 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Małżeństwo szczęśliwe…. czy dziś to jeszcze możliwe?, 13 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Cykl seminariów „Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych”:

 • Współczesne ojcostwo, 6 grudnia 2016 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Rodzina w sytuacji ryzyka – potrzeby, możliwości, działania, 14 grudnia 2016 Łódź, Uniwersytet Łódzki

 • Różne obrazy solidarności w scenariuszach rodzinnych, 15 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Warszawski

 • „Tradycyjni” vs „ponowocześni” – rosnąca polaryzacja wzorów życia rodzinnego we współczesnej Polsce, 18 grudnia 2016, Wrocław, Panato Café


2015

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją; 5 listopada 2015 Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z konferencji w „Societas/Communitas”, 2016, nr 1 (21), s. 273-280.