- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - http://pts.org.pl -

Sekcja Socjologii Etniczności

Sens naszej inicjatywy sprowadza się do stworzenia płaszczyzny dla integracji środowiska socjologów zajmujących się tematyką etniczności (uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach itp.), a także do organizacji i wspierania przedsięwzięć poświęconych tym kwestiom (m.in. konferencji, sympozjów, odczytów, publikacji).

W swojej aktywności naukowej jesteśmy zorientowani na takie zagadnienia, jak: mniejszości, tożsamość, sąsiedztwa, migracje, wielokulturowość, środkowoeuropejskość oraz rozmaite ruchy i zbiorowości analizowane w kontekście etnicznym i narodowościowym. Poprzez swą inicjatywę pragniemy zatem nawiązać do XIX-wiecznej socjologii środkowoeuropejskiej, która tematyce narodowościowej poświęciła dużo więcej uwagi niż myśliciele zachodnioeuropejscy. Jesteśmy przekonani, że poprzez działalność SSE zostanie stworzona możliwość poszerzenia spektrum tematycznej aktywności członków PTS o zagadnienia, które wciąż, pomimo presji globalizacyjnej, nie tracą na aktualności.

Sekcja Socjologii Etniczności została powołana w dniu 28 lutego 2014 roku. Zarząd SSE ukonstytuował się 27 kwietnia 2014 roku w składzie: Marcin Dębicki (oddział Wrocław PTS) – przewodniczący, Bożena Pactwa (oddział Katowice PTS) – wice-przewodnicząca, Kamilla Dolińska (oddział Wrocław PTS) – sekretarz, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak (oddział Wrocław PTS) – skarbnik, Irena Kurasz (oddział Wrocław PTS) – członek Zarządu i Magdalena Lemańczyk (oddział Gdańsk PTS) – członek Zarządu. Obecnie Sekcja liczy 31 członków (stan na dzień 31 grudnia 2015).

Kontakt: etniczność.pts@gmail.com [1]

***

W „zakładce” SSE będą pojawiać się informacje o wydarzeniach organizowanych przez  Sekcję lub w które Sekcja będzie bezpośrednio zaangażowana; tym samym stworzone zostanie kalendarium podejmowanych aktywności. Informacje na temat naszej działalności zamieszczać będziemy również na profilu Sekcji na FB (https://www.facebook.com/sse.pts [2]), jak i wybiórczo na stronach oddziałów PTS, których członkowie działają w naszej Sekcji (np. http://www.pts.wroclaw.pl [3]).

 

Przedsięwzięcia zrealizowane: