• Polski
  • English

Oddział Wrocławski PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Wrocławski PTS

Informacje podstawowe

Oddział Wrocławski PTS został utworzony w 1963 roku. Obecnie zrzesza 80 członkiń i członków, w tym 14 stowarzyszonych. Nasza działalność skupia się na organizacji spotkań naukowych z zaproszonymi gośćmi, przygotowywaniu i współorganizowaniu konferencji naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, poświęconych najbardziej aktualnym problemom socjologicznym. Tematyka spotkań obejmuje: (1) dyskusje wokół prezentacji akademickich zaproszonych gości; (2) dyskusje wokół problemów sfery publicznej (np. reforma edukacji); (3) szkolenia dla środowiska socjologicznego (np. szkolenia dotyczące publikowania w międzynarodowych czasopismach). Nasza aktywność to także reprezentacja głosu socjologów wrocławskich w istotnych sprawach w sferze publicznej. Spotkania są okazją do wymiany poglądów i otwartej dyskusji wszystkich zainteresowanych tematyką poszczególnych prezentacji. Ponadto Oddział prowadzi działalność naukową oraz popularyzatorską, której celem jest zapoznanie możliwie szerokiego kręgu odbiorców z pracą wrocławskich socjologów. Do najważniejszych obszarów działalności popularyzatorskiej należą cykle spotkań: „O socjologii z Literatką” (2011-2014), „Socjologiczne niedziele w Panato Cafe”, „Klub pod Cynamonem” oraz „Spotkania na Koszarowej”.

W listopadzie 2011 Oddział Wrocławski zainaugurował cykl spotkań „O socjologii z Literatką”, który trwał do grudnia 2014 roku i był organizowany przy współpracy z wrocławską Kawiarnią Literatka. Było to przedsięwzięcie pionierskie, gdyż do tej pory brakowało we Wrocławiu miejsca, w którym socjologowie i socjolożki prezentowali swoje badania szerszej publiczności oraz inicjowali publiczną dyskusję nad najbardziej aktualnymi problemami i wyzwaniami życia społecznego w mieście, w Polsce oraz na świecie. Spotkania socjologów z przedstawicielami świata polityki, kultury oraz innych dziedzin nauki, odbywające się raz w miesiącu w Kawiarni „Literatka na wrocławskim Rynku, przy aktywnym udziale publiczności, miały za zadanie wypełnić tę lukę. Po trzech latach i blisko 30 spotkaniach Zarząd Oddziału Wrocławskiego postawił na zmiany: zmianę nazwy, miejsca i formuły spotkań. Tak narodził się w 2015 roku cykl spotkań „Socjologiczne Niedziele w Panato Cafe”. Comiesięczne spotkania zostały przeniesione do Panato Cafe, kolektywnej samoobsługowej przestrzeni, w której goście nie płacą za to, co skonsumują, ale za spędzony w kawiarni czas. To także miejsce spotkań, warsztatów i debat. Spotkania w Panato przybrały formę paneli dyskusyjnych.

Oprócz „Socjologicznych Niedzieli w Panato Cafe” od 2014 roku współorganizujemy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe – „Klub pod Cynamonem”. Głównym organizatorem seminarium jest dr hab. Iwona Taranowicz. Cykl jest miejscem spotkań przedstawicieli różnych dyscyplin, tradycyjnej dyskusji, możliwości polemizowania i toczenia naukowych sporów. Sama nazwa seminarium – „Klub pod Cynamonem” –  jest wyrazem pewnej przekory – z jednej strony odwołuje się do idei stowarzyszania się  ludzi wykraczających w swych zainteresowaniach poza zobowiązania narzucane przez codzienność, chętnych do wspólnego bycia razem i wymiany myśli, z drugiej cynamon jest metaforą, symbolem niebezpieczeństw związanych z gnuśnością w myśleniu, przyjmowaniem łatwych interpretacji, fałszywych związków i pozornych prawd. Seminarium, podobnie jak inne organizowane przez nas spotkania, ma charakter otwarty.

Oddział Wrocławski jest również współorganizatorem międzynarodowych seminariów „Metodologia badań społecznych” (organizowanych m.in. przez Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego), a także szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji oraz wykładów gościnnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji o wydarzeniach na stronie Oddziału: www.ptswroclaw.uni.wroc.pl

 

Zarząd Oddziału (od 23.03.2018):

Komisja rewizyjna (od 28.01.2014)

  • dr Agata Krasowska
  • dr hab. Iwona Taranowicz
  • dr Wojciech Doliński

 

Redakcja strony PTS o. Wrocław

Kontak

Adres do korespondencji

pts@wns.uni.wroc.pl
ul. Koszarowa 3 bud. 20
51-149 Wrocław
www.pts.wroclaw.pl