• Polski
  • English

Oddział Gdański PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Gdański PTS

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zrzesza socjologów z aglomeracji trójmiejskiej i Słupska. Liczy około pięćdziesięciu członków, w tym zarówno aktywnych pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków badawczych, emerytowanych socjologów, jak i studentów ostatnich lat studiów magisterskich i młodych absolwentów. W 2010 roku nastąpiło odnowienie i ożywienie środowiska, głownie za sprawą napływu do Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, młodych socjologów, w tym również z poza Pomorza (Warszawa, Toruń). Postawiono sobie za cel integrację pomorskiego środowiska socjologicznego i wspólne działanie, będące próbą pozytywnego oddziaływania na otoczenie społeczne.

 

Skład zarządu Oddziału Gdańskiego

  • dr Arkadiusz Peisert – przewodniczący, pracownik IFSiD UG,
  • Karolina Ciechorska-Kulesza – sekretarz, pracownik IFSiD UG,
  • Anna Łubińska – skarbnik, absolwent IFSiD UG,
  • dr Radosław Kossakowski – członek zarządu, pracownik IFSiD UG,
  • Dobrosław Mańkowski – członek zarządu.

 

W 2013 roku odbyły się 4 spotkania naukowe.

13 marca odbyło się spotkanie współorganizowane z redakcją pisma naukowego „Stan Rzeczy”, wydawanego przez IS UW pod tytułem „Antyczne źródła nauk społecznych”. Udział wzięli dr hab. Michał Kaczmarczyk (IFSiD UG) i dr Tomasz Maślanka (IS UW). Spotkanie odbywało się w Cafe-Fikcja w Gdańsku.

27 maja odbył się wykład dr hab. Romualda Piekarskiego (IFSiD UG) pt. „Osądy wartościujące w naukach społecznych i w filozofii politycznej – dyskusja stanowiska Maxa Webera”, współorganizowany wraz z O. Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

7 czerwca odbyło się także seminarium „Oblicza pomorskiej socjologii”, które było okazją do przypomnienia nieco zapomnianych ze względu na nieciągłość organizacyjną i kadrową tradycji pomorskiej socjologii lat 70tych i 80-tych. W drugiej części dyskutowany był projekt badawczo-wdrożeniowy młodych absolwentów socjologii UG, przygotowywany do złożenia w konkursie NCBiR „Innowacje społeczne” pt. Wdrożenie budżetu partycypacyjnego w Polsce. Spotkanie miało także walor integracyjno-zapoznawczy, bardzo ważny ze względu na duże rozproszenie środowiska

Na specjalne zaproszenie Zarządu, 7 czerwca odbył się wykład dr Adama Leszczyńskiego  (ISP PAN) pt. „Czy Polacy mogą się wybić na nowoczesność?”

Gdański Oddział PTS jest współorganizatorem wielu konferencji naukowych.

W 2011 roku wspólnie z Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Sekcją Socjologii Prawa PTS organizował międzynarodową konferencję Workshop of Unintended Consequences. O sukcesie wydarzenia może świadczyć duże zainteresowanie międzynarodowe: obecni byli prelegenci z Australii, Afryki Południowej, Kanady i in. Powstała książka pokonferencyjna Sociology as Unintended. Robert Merton Revised, w której teksty zamieścili m. in. Colin Campbell, Richard Vernon, Piotr Sztompka, Jacek Kurczewski.  W 2012 r. OG PTS jest współorganizatorem konferencji Socjologiczne peregrynacje po przestrzeniach współczesnego sportu, organizowanej w związku z pucharem Euro 2012.

Ponadto organizowane są cykliczne spotkania naukowe pn. „Popołudniowa Akademia Socjologiczna”. Zaproszeni goście, zarówno z gdańskiego środowiska socjologicznego, jak i z całej Polski. Prezentacje połączone są z dyskusją. Spotkania mają charakter otwarty.

Działalnością Oddziału są także tzw. „Delfinaria”, czyli spotkania przewodniczącego Oddziału z młodymi członkami PTS oraz kandydatami na członków (studentami z dyplomem licencjata socjologii),  służące zachęceniu do aktywności naukowej w PTS. Spotkania mają charakter nieformalny i odbywają się w artystycznej kawiarni „Cafe Delfin”. W ich trakcie odbywa się dyskusja związana z przeczytaną przez uczestników lekturą. Dyskusje dotyczą interesujących, współczesnych problemów i ujęć socjologicznych.

Inną formą działalności popularyzatorskiej jest powrót do funkcjonującej w latach dziewięćdziesiątych Letniej Szkoły Socjologicznej. Do tej pory odbyły sie dwa obozy badawcze na Mierzei Wiślanej. Efekty zostały zaprezentowane podczas sympozjum „Tak blisko-tak daleko: Mierzeja i Żuławy Wiślane” współorganizowanym przez Gdański Oddział PTS w 2011 roku w Gdańsku. Druga edycja badań została podsumowana podczas ogólnopolskiego sympozjum „Kulturowe i społeczne praktyki wody”, ktore odbyło się w 2012 roku w Kątach Rybackich.

Komunikaty

    Chwilowo nie ma żadnych komunikatów do wyświetlenia. Zapraszamy wkrótce.

Kontak

Adres do korespondencji

gopts@univ.gda.pl
IFSiD UG
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
www.socjologda.blogspot.com