• Polski
  • English

Nagroda im. A. Matejki za najlepszą pracę doktorską z socjologii pracy

STRONA GŁÓWNA» Nagrody » Nagroda im. A. Matejki za najlepszą pracę doktorską z socjologii pracy

W dniu 17 marca 2017 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego podjął jednomyślnie uchwałę o ustanowieniu Nagrody im. Aleksandra Matejki za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu socjologii pracy.

Przyznawanie Nagrody koordynuje Sekcja Socjologii Pracy PTS. Przewodniczącą Jury Nagrody jest Profesor Jolanta Kulpińska, a Członkinią honorową Jury Nagrody Pani Agnieszka Matejko.

Nagroda w wysokości 1500 zł brutto przyznawana jest z funduszy zdeponowanych w PTS przez rodzinę Aleksandra Matejko.

Zasadniczym celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja socjologii pracy w polskim środowisku socjologicznym, a także promowanie dziedzictwa polskiej socjologii pracy w młodszym pokoleniu socjologów i socjolożek.

Zachęcamy do aplikowania!

Statut Nagrody

 

2017 rok

Nagroda im .Aleksandra Matejki  za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu socjologii pracy

Marzena Majer  – “Społeczny charakter procesów produkcyjnych i ocena ich wpływu na jakość życia. Studium socjologiczne na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego”, (obroniona na UŚ w Katowicach , prof. Marek Szczepański- promotor; dr Magdalena Piłat-Borcuch, promotor pomocniczy).