• Polski
  • English

Nagroda im. A. Matejki za najlepszą pracę doktorską z socjologii pracy

STRONA GŁÓWNA» Nagrody » Nagroda im. A. Matejki za najlepszą pracę doktorską z socjologii pracy

W dniu 17 marca 2017 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego podjął jednomyślnie uchwałę o ustanowieniu Nagrody im. Aleksandra Matejki za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu socjologii pracy.

Przyznawanie Nagrody koordynuje Sekcja Socjologii Pracy PTS. Przewodniczącą Jury Nagrody jest Profesor Jolanta Kulpińska, a Członkinią honorową Jury Nagrody Pani Agnieszka Matejko.

Nagroda w wysokości 1500 zł brutto przyznawana jest z funduszy zdeponowanych w PTS przez rodzinę Aleksandra Matejko.

Zasadniczym celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja socjologii pracy w polskim środowisku socjologicznym, a także promowanie dziedzictwa polskiej socjologii pracy w młodszym pokoleniu socjologów i socjolożek.

Zachęcamy do aplikowania!

Statut Nagrody