• Polski
  • English

Konkurs na pracę o profesorze Aleksandrze Matejce

STRONA GŁÓWNA» Nagrody » Konkurs na pracę o profesorze Aleksandrze Matejce

Polskie Towarzystwo Socjologiczne ogłasza konkurs na pracę obrazującą dokonania naukowe i społeczne Profesora Aleksandra Matejki.

Aleksander Matejko (1924-1999) był jednym z pionierów polskiej socjologii pracy, przemysłu i organizacji oraz badaczem spółdzielczości. Uprawiał badania porównawcze nad strukturą społeczną w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i zajmował się teorią organizacji. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, University of Alberta i na wielu uczelniach zagranicznych, a po 1989 r. ponownie w Polsce. Dbał o obecność socjologii polskiej w świecie. Zajmował się też publicystyką. Pracował w środowiskach polonijnych w Kanadzie.

Praca powinna ukazać w sposób systematyczny wkład Profesora Matejki do socjologii, a także jego działalność publiczną. Może mieć postać krótkiej monografii lub cyklu artykułów. Ma być opublikowana lub przygotowana do publikacji. PTS ułatwi autorowi dostęp do prac Profesora Matejki i dokumentów dotyczących jego osoby i działalności.

Prace należy składać w terminie do 31 grudnia bieżącego roku. Oceni je jury powołane przez Zarząd Główny PTS. Autor wyróżnionej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 12.000 zł. Nagroda może zostać podzielona między autorów kilku prac, jury może także nie przyznać nagrody żadnej ze zgłoszonych prac. W wypadku nie rozstrzygnięcia konkursu jego termin może zostać przedłużony decyzją Zarządu Głównego PTS.

Fundatorem nagrody jest Rodzina Profesora, Aleksandra Matejki, która w ten sposób pragnie utrwalić Jego dorobek.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego