- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - http://pts.org.pl -

Nagrody PTS za 2016 rok

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego

Joanna ZalewskaCzłowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych. Scholar Warszawa 2015

 

Nagroda im. Floriana Znanieckiego

Nagroda I stopnia:

Damian Gałuszka – „Gry wideo a problemy wychowawcze współczesnej rodziny – socjologiczna analiza potrzeb i oczekiwań wybranych rodzin wobec wiedzy i doświadczeń ekspertów z zakresu edukacji medialnej” (WH AGH, pod kier. prof. Janusza Muchy).

Nagroda II stopnia:

Przemysław Chrabałowski – „Wielka scenografia ostatniej ceremonii.

Polskojęzyczne wirtualne cmentarze” (IS UŁ, pod kier. dr hab. Ewy Rokickiej, prof. UŁ)

Jonathan Michał Scovil – „W krainie Ulro. Wyobraźnia religijna polskich katolików a światopogląd naukowy” (IS UW, pod kier. dra Tadeusza Szawiela)

Wiktor Wojciechowski – „Praktyki i aspiracje edukacyjne inteligencji. Krytyczna analiza w duchu teorii reprodukcji Pierre’a Bourdieu” (ISNS UW, pod kier. dr hab. Barbary Lewenstein)

Wyróżnienie:

Aleksander Adamus – „Kultura pod bronią. Wpływ wojskowych propagandowych gier komputerowych na polskich graczy” (IS UWr, pod kier. prof. Wandy Patrzałek)

 

Nagroda za najlepsze tłumaczenie pracy socjologicznej

Sulla patria e la nazione, wybór tekstów Stanisława Ossowskiego – przekład z polskiego na włoski dokonany przez Grzegorza Kaczyńskiego, wydany przez wydawnictwo Bonanno w 2015 roku.

 

Konkurs Sekcji Antropologii Społecznej

Badania antropologiczne roku 2016

Izabela Ślęzak – Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. Łódź 2016